This shop uses cookies and other technologies so that we can improve your experience on our sites. close

VÁSÁRLÁSI FELTÉTELEK

1.    Az Üzemeltető

futureshopbp.hudomainhez tartozó és a https://www.facebook.com/futureshopbudapest/ weboldalon elérhető internetes áruház (továbbiakban: Webáruház) üzemeltetője

•   Novák Magdolna Egyéni Vállalkozó (székhelye: 1142 Budapest, Erzsébet Királyné Útja 120. 1. em. 19.; bejegyezte a Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága, nyilvántartási száma : 50324132; adószáma: 67499634-1-42; statisztikai számjele: 67499634-4791-231-01; e-mail címe: shop@futureshopbp.hu; telefonszáma: +36-30-465-6416; továbbiakban: Üzemeltető).

Hosting: 

Multimedienagentur Bokor,
Inh. Bence Bokor
D-91207 Lauf, Kunigundenstr. 35.
info@prestaweb.space
00491723125986

Kérjük, hogy amennyiben Vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni a Webáruháznak, úgy figyelmesen olvassa el a jelen általános szerződési feltételeket, valamint Adatvédelmi nyilatkozatunkat és kizárólag abban az esetben vegye igénybe Webáruház-szolgáltatásunkat, amennyiben ezen dokumentumokban foglaltakkal egyetért és magára nézve kötelezőnek fogadja el. 

Jelen általános szerződési feltételek nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, későbbiekben nem kereshető vissza, magatartási kódexre nem utal.

A Webáruház működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk!

2.    Az általános szerződési feltételek tárgya

 A jelen általános szerződési feltételek (továbbiakban: ÁSZF) az üzemeltető és az üzemeltető által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Vásárló (a továbbiakban: Vásárló) jogait és kötelezettségeit tartalmazza (üzemeltető és Vásárló a továbbiakban együttesen: Felek).

A Vásárló a Webáruházban előzetes regisztrációt követően, virtuális módon – online vásárlás keretében – választhatja ki és rendelheti meg az általa kiválasztott terméke(ke)t. A Webáruházban megjelenített termékek kizárólag online, házhoz, illetve Posta Pontra történő kiszállítással rendelhetőek meg, személyes átvételre nincs mód. Az üzemeltető és alvállalkozói arra törekednek, hogy a Webáruházban a Vásárló által kiválasztott és megrendelt terméket tartalmazó küldemény a lehető legrövidebb időn belül kiszállításra kerüljön a Vásárló által megjelölt szállítási címre, illetve a Vásárló által kiválasztott átvevőpontra, az ún. Posta Pontra. A Posta Pontokról és a Posta Pontra történő kiszállítás előnyeiről további információ a www.postapont.hu oldalon található.

A Felek között létrejövő szerződés nyelve a magyar. Webáruházban engedélyköteles terméket nem árusítunk. 

3.    Az ÁSZF hatálya

A jelen ÁSZF Vásárló által történő elfogadása a Webáruház-szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. Az ÁSZF elfogadásának minősül, ha a Vásárló a szolgáltatást igénybe veszi, azaz regisztrálja magát.

Az üzemeltető fenntartja a jogot, hogy az ÁSZF-et részben vagy egészben bármikor módosítsa. Az ÁSZF és annak mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba. Az ÁSZF mindaddig hatályban marad, amíg az üzemeltető a Webáruház-szolgáltatást biztosítja.

4.    A Webáruház-szolgáltatás területi kiterjedése

Az üzemeltető által fenntartott adathálózati kezelői felület az adathálózat (internet) sajátosságai miatt mind belföldről, mind külföldről elérhető. Az üzemeltető azonban kizárólag Magyarország területére címzett megrendeléseket fogad el.

Magyarország területén kívüli postai, illetve egyéb címre történő szállítás tehát nem lehetséges, minden ilyen megrendelés és a regisztráció, annak ellenére hogy a regisztráció és a rendelés lehetősége ettől függetlenül fennáll, érvénytelennek minősül, és törlésre kerül.

5.    A regisztráció

A regisztrációhoz az alábbi adatok megadása szükséges:

•   Név

•   Szállítási cím (illetve Posta Pont)

•   Számlázási cím

•   Elektronikus levelezési cím

•   Telefonszám

Választhatóan (nem kötelező) megadható adatok:

 •   Egyéb közlendő

•   Számlázási cégnév

 A Vásárló köteles a regisztráció során a valóságnak megfelelő és teljes információt közölni a regisztrációs adatlap kérdéseire vonatkozóan, illetve a regisztrációs adatokat változás esetén megfelelően frissíteni. A Vásárló által nyújtott adatok valótlansága, hiányossága vagy pontatlansága, illetve a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételek vagy a vonatkozó jogszabályok megsértése esetén az üzemeltetőnek jogában áll részlegesen vagy teljes mértékben felfüggeszteni, vagy megszüntetni a Vásárló hozzáférését.

 A megrendeléssel vagy a regisztrációval összefüggésben más személyes adatainak megadása esetén az ilyen személyes adatokat továbbítószemélyt terheli a felelősség az adatkezeléshez szükséges hozzájárulás beszerzéséért, és a jogszerű adatkezeléshez szükséges tájékoztatás megadásáért. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a más személyes adataival való visszaélés jogellenes.

6.    Adatvédelem

 A Vásárló által megadott adatok üzemeltető általi kezelésével, tárolásával, felhasználásával, védelmével kapcsolatosan kérjük, hogy tanulmányozza át az üzemeltető Adatvédelmi nyilatkozatát. Amennyiben a Vásárló a szolgáltatást igénybe veszi, azaz regisztrálja magát, úgy az egyben az Adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak Vásárló általi elfogadását is jelenti.

7.    A szerződés létrejötte

A szerződés a Webáruház internetes felületén történő regisztrációval, a jelen ÁSZF elfogadásával jön létre. A Webáruházban való vásárlás feltétele a regisztráció. A megrendelések akkor jönnek létre, amikor a Vásárló a megrendelést végső formájában jóváhagyja. Az üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelések beérkezésekor, amennyiben a regisztráció adatainak valódisága kérdéses vagyértelmezhetetlen, az adatokat törölje, és az ezekkel az adatokkal feladott megrendeléseket érvénytelennek tekintse.

A regisztráció során a Vásárló adatai megadása után rendelkezik a rendelés leadásának lehetőségével. A Vásárló a termékkínálatból bejelentkezés nélkül szabadon válogathat, azokat kosarába helyezheti.

A Vásárló e-mail címével és jelszavával tud bejelentkezni a Webáruházba, a bejelentkezés nélkül kosarába gyűjtött termékeket bejelentkezéskor a rendszer helyezi a Vásárló személyes kosarába.

A megrendelés menete

A megvásárolni kívánt terméket helyezze a kosárba.

Amennyiben szeretne további terméket kosárba helyezni, válassza a „vásárlás folytatása” gombot. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrizze a megvásárolni kívánt termék darabszámát. A „törlés” gombra kattintva törölheti a kosár tartalmát. Mennyiség megadását követően automatikusan frissül a kosár tartalma, ha ez nem történne meg válassza a „kosár frissítése” gombot.

Szállítási/fizetési mód kiválasztása.

Megrendelés

Szállítási/Számlázási, illetve a belépési adatok megadása/Amennyiben már regisztrálta magát, akkor be tud lépni. (ügyeljen az adatok pontosságára, hiszen a megadott adatok alapján kerül sor a termék szállítására és a számla kiállítására!)

Az adatok megadását követően a „Megrendelés” gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését, előtte azonban még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat, illetve megjegyzést is küldhet a megrendelésével. (pl.: egyéb közlendő)

Elektronikus levélben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap.

Az egy alkalommal megrendelt termékek ellenértéke nem haladhatja meg a 300.000,- Ft-ot (háromszázezer forintot).

Az elektronikus levélben történő visszaigazolás kézbesítésének elmaradását okozhatja a hibásan megadott elektronikus levélcím, vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége. Az üzemeltető a Vásárló által hibásan megadott elektronikus levélcím és a postafiókhoz tartozótárhely telítettségének következményeiért nem tartozik felelősséggel.

A weboldalon feltüntetett termékleírások és képek csupán tájékoztató jellegűek. Az üzemeltető mindent megtesz annak érdekében, hogy az adatok a valóságnak megfeleljenek. Az esetleges elírásokért az üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal.

üzemeltető mindent megtesz annak érdekében, hogy a valóságnak megfelelő termékképet és leírást helyezzen el az oldalon. Egyes esetekben előfordulhat, hogy a képen látható, illetve a valós termék eltér egymástól, amelyért üzemeltető felelősséget nem vállal. Kérjük, hogy szíveskedjen az illusztrációként feltüntetett képet, illetve az árat egyeztetni a megrendelt termék adataival, esetlegesen felvenni a kapcsolatot az üzemeltetővel. A feltüntetett bruttó árak magukban foglalják a 27% (huszonhét százalék) mértékű általános forgalmi adót, valamint az összes járulékos költséget a szállítási költség kivételével. Az árak feltüntetése a termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól szóló 4/2009. (I. 30.) NFGM-SZMM együttes rendeletben foglaltak figyelembevételével történik. 

A megrendelés visszaigazolása

Az üzemeltető a megrendelés leadásakor a Vásárló felé haladéktalanul visszaigazolást küld a megrendelés felvételének tényéről.

Amennyiben a visszaigazolás a Vásárlóhoz 48 (negyvennyolc) órán belül nem érkezik meg, akkor a Vásárló ajánlati kötöttsége megszűnik, illetve mentesül szerződéses kötelezettségeinek teljesítése alól.

A megrendelések feldolgozása naponta történik 9 (kilenc) órától 12 (tizenkét) óráig. üzemeltető fenntartja a megrendelés teljes egészében történő visszautasításának jogát. Az üzemeltető a megrendelés teljesítésének megkezdéséig biztosítja a lehetőséget a Vásárlónak megrendelése elektronikus úton történő visszavonására. A megrendelés teljesítésének megkezdésekor a Vásárló elektronikus levélbenértesítést kap a teljesítés várható időtartamáról és a teljesítés megkezdésének tényéről, ezután már csak személyesen (az üzemeltető elérhetőségein) van lehetősége megrendelésének visszavonására.

A megrendelés visszavonását üzemeltető az alábbiak szerint jogosult elfogadni vagy visszautasítani:

utánvételes fizetéssel a Szállítónak át nem adott megrendelések vonatkozásában elfogadja;

elektronikus úton (bankkártyával) vagy banki átutalással előre történő fizetés esetén a megrendelés visszavonását az utánvételes fizetés szabályai szerint fogadja el azzal, hogy az átutalt vételárat 30 (harminc) napon belül téríti vissza a Vásárlónak, valamint a banki költségek ebben az esetben a Vásárlót terhelik.

8.    A megrendelés teljesítése

 

A Vásárló megrendelésének teljesítése érdekében az üzemeltető a következő adatokat bocsátja a  Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. Postacím: 1540 Budapest, Cégjegyzékszám: 01-10-042463, Adószám: 10901232-2-44 mint szállító (továbbiakban: Szállító), illetve Posta  Pontra történő kiszállítás esetén a Szállító megbízottjai (Posta Pont üzemeltetők) rendelkezésére:

•   Küldemény címzettjének neve

•   Szállítási cím (illetve Posta Pont)

•   Egyéb közlendő (lehetséges átvételi időpontok)

•   A megrendelés összege szállítási díjjal együtt (utánvételes megrendelés esetén)

•   Megrendelő telefonszáma és egyéb elérhetősége.

A Szállító, illetve Szállító megbízottjai az adatokat szigorúan bizalmasan kezelik.

Szállítási határidő

Szállítási határidő a megrendelés visszaigazolásának üzemeltető általi elküldésétől számított 7-10 (hét-tíz) munkanap (Budapest közigazgatási határán belüli kiszállítás esetén), illetve 10-14 (tíz-tizennnégy) munkanap (Budapest közigazgatási határán kívüli kiszállítás esetén); Posta Pontra történő kiszállítás esetén a megrendelés visszaigazolásának üzemeltető általi elküldésétől számított 7-10 (hét-tíz) munkanapon belül érkezik meg a küldemény a Posta Pontra (Budapest közigazgatási határán belüli Posta Pont), illetve 10-14 (tíz-tizennnégy) munkanapon belül (Budapest közigazgatási határán kívüli Posta Pont) esetén. üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy a szállítási határidőket a termékkészlettől függően egyoldalúan módosítsa. Ebben az esetben a megrendelés visszaigazolására előírt határidőben tájékoztatja erről a Vásárlót, megjelöli az esetleges későbbi szállítási határidőt vagy helyettesítő terméket ajánl fel a Vásárló részére.

A küldemény (termék) átadása Posta Ponton

Amennyiben a Vásárló Posta Pontra történő kiszállítást jelölt meg, úgy Szállító a küldemény Posta Pontra történő megérkezését követően elektronikus levelet vagy rövid szöveges üzenetet (sms) küld a Vásárló részére a küldemény Posta Pontra történő megérkezéséről.

A Posta Pont üzemeltetője a küldeményt a címzettnek, illetve annak a személynek jogosult átadni, aki a Posta Ponton, annak nyitvatartási ideje alatt a küldemény kiszállításától számított 7 (hét) napon belül megjelenik és magát a küldemény átvételére jogosultként az üzemeltetőtől származó megrendelés visszaigazolás (kód) felmutatásával és/vagy a küldemény címiratán lévő címzett és az üzemeltető nevének együttes bemondásával igazolja. A Címzettnek felróható okból át nem vett küldemények szállítási költségét a Vásárlóra terheljük.

Kizárólag abban az esetben rendelje meg utánvétellel a kívánt terméket, amennyiben a küldemény (termék) átvételekor ki tudja fizetni a Posta Pont üzemeltetője képviselőjének a termék vételárát. át nem vett, visszaküldött küldemények esetében a visszaszállítás díját a Vásárlóra terheljük, újraküldést kizárólag a küldemény ellenértékének előre történő kifizetése esetén áll módunkban teljesíteni!

A Posta Pont üzemeltetője nem jogosult ellenőrizni, hogy a megrendelés visszaigazolást (kódot) felmutató személy vagy a címiraton lévő címzettés az üzemeltető nevét közlő személy megegyezik-e az üzemeltető által előzetesen megjelölt címzett személyével. A Posta Pont üzemeltetője a küldeményt átvenni szándékozó, illetve átvételére megjelent személy személyazonosító okmányainak megtekintésére nem jogosult, a megrendelés visszaigazolás (kód) illetéktelen személy általi megszerzése esetén üzemeltetőt, Szállítót, illetve a Posta Pont üzemeltetőjét felelősség nem terheli. A Posta Pont üzemeltetője a küldeményt átvételi bizonylattal adja át az átvevő személynek, aki a bizonylaton aláírásával igazolja a küldemény átvételének tényét.

A bizonylat 2 (kettő) példányban kerül kiállításra, amelyből egy példányt a Posta Pont üzemeltetője őriz meg.

Kérjük, hogy a küldeményt az átvételkor a Posta Pont üzemeltetőjének képviselője előtt szíveskedjék megvizsgálni és az esetlegesen a termékenészlelt sérülés, hiány esetén kérje jegyzőkönyv felvételét és ne vegye át a küldeményt. A jelen ÁSZF alapján készült jegyzőkönyveket a Vásárló, illetve a Címzett is köteles aláírni.

Amennyiben a Címzett a küldemény átvételét bármely okból megtagadja, úgy erről a Posta Pont üzemeltetője köteles 2 (kettő) példányban jegyzőkönyvet felvenni, amelyből 1 (egy) példány a Címzettet illeti.

9.    Visszáru

A címzett által a Posta Ponton határidőben át nem vett küldemény, illetve a szállítási címen a fentiek szerint át nem vett küldemény visszáruzásra kerül, az át nem vett küldemények szállítási költségét a Vásárlóra terheljük. A Posta Pont üzemeltetője nem köteles a Címzettet az átvétel lehetőségéről értesíteni.

A Szállító – Posta Ponton történő átvétel esetén – a határidő lejárta előtt 2 (kettő) nappal értesíti a Vásárlót, illetve a Címzettet az átvétel lehetőségéről. A Vásárló, illetve a Címzett elektronikus levélben 1 (egy) napon belül, díjfizetési kötelezettség nélkül kérheti az átvételi határidő további 5 (öt) nappal történő meghosszabbítását. Amennyiben a küldemény (termék) a meghosszabbított határidő alatt sem kerül átvételre, úgy a küldemény (termék) visszáruzásra kerül, amelynek költségei a Vásárlót, illetve a címzettet terhelik.

10.  Fizetési feltételek

A Vásárló a küldemény (termék) vételárát elektronikus úton (bankkártyával) vagy az üzemeltető bankszámlájára történő banki átutalással a megrendelés leadásakor, vagy a Szállítónak a küldemény átvételekor készpénzben (utánvételes küldemény) teljesíti.

Amennyiben Vásárló Posta Pontra történő kiszállítást jelölt meg, úgy Vásárló a küldemény vételárát a Posta Ponton a Posta Pont üzemeltetője részére készpénzben vagy – ahol ehhez a technikai feltételek adottak – elektronikus úton (bankkártyával) is megfizetheti (utánvételes küldemény).

Vásárló tudomásul veszi, hogy utánvételes küldemény esetén Szállító és a Posta Pont üzemeltetője csak az utánvételi összeg hiánytalan megfizetését követően jogosult a küldeményt a címzett részére átadni.

Az üzemeltető, Szállító, illetve a Posta Pont üzemeltetője a vételár megfizetéséről a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő számviteli bizonylatot állít ki, amelyet Vásárló, illetve Címzett részére átad.

Az üzemeltető részteljesítést nem vállal és nem fogad el, a Szállító, illetve a Posta Pont üzemeltetője részteljesítést nem fogadhat el. A Vásárló a megrendelés összes tételét egyben átveheti, vagy a teljes megrendelés átvételét megtagadhatja. Amennyiben a rendelés átvételét címzett indokolatlanul megtagadja, az üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a Vásárló regisztrációját megszüntesse, valamint az esetlegesen időközben leadott megrendeléseit törölje.

A megrendeléssel kapcsolatos kérdéseiről az alábbi elérhetőségeken kaphat tájékoztatást: (e-mail cím: shop@aparnas.hu; telefonszám: +36 (30) 465-6416 (9 és 17 óra között))

11. Elállási jog

A fogyasztót indokolás nélküli elállási jog illeti meg. A távollévők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet (továbbiakban: Rendelet) 24. §-a alapján a fogyasztó megfelelően eláll az üzlethelyiségen kívül kötött vagy a távollevők között kötött szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve a vállalkozásnak vagy a vállalkozás által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni, kivéve, ha a vállalkozás vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi. A fogyasztókizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a vállalkozás vállalta e költség viselését. Ha az üzlethelyiségen kívül kötött szerződés megkötésével egyidejűleg a terméket kifuvarozták a fogyasztónak, a vállalkozás saját költségén fuvarozza vissza a terméket, ha az jellegénél fogva postai küldeményként nem küldhető vissza. A fogyasztó csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

A küldemény (termék) kézhezvételekor a Szállító, illetve a Posta Pont üzemeltetője írásbeli tájékoztatót ad át a Vásárló részére, amely tartalmazza az elállás jogának ismertetését és gyakorlásának menetét.

A Vásárló nem gyakorolhatja a fenti elállási jogot a Rendelet 29. §-ában foglaltaknak megfelelően.

Ha az üzemeltető a szerződésben meghatározott módon helyettesítő termékkel, illetve szolgáltatással teljesít, az elállási jog gyakorlása folytán a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek az üzemeltetőt terhelik. A költségek viseléséről, valamint a megfelelően helyettesítő termékkel, illetve szolgáltatással történő teljesítésről az üzemeltető egyértelműen és pontosan köteles a Vásárlót tájékoztatni.

 A Rendelet mindenkor hatályos szövegét megtalálja a www.magyarorszag.hu oldalon.

12.  Elállási jog gyakorlásának menete

Posta Ponton történt átvétel esetén

Amennyiben a Vásárló elállási jogával kíván élni, úgy az átvételtől számított 8 (nyolc) munkanapon belül visszahozhatja a terméket arra a Posta Pontra, ahol azt átvette.

Vásárló az elállási jog gyakorlását köteles továbbá előzetesen üzemeltető részére írásban vagy telefonon jelezni. Postai úton írásban történő jelzés esetén a postára adás időpontját, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonhívás időpontját veszi figyelembe az üzemeltető. Postai úton történő elállás esetében kérjük, hogy ajánlott küldeményként adja postára nyilatkozatát, hogy a postára adás dátumát igazolni tudja!

A Vásárló elállása alapján az üzemeltető elektronikus levélben a visszáruként kezelendő küldemény részére új küldeményazonosítót állapít meg, amelyet a Vásárlónak magával kell vinnie a Posta Pontra.

Az üzemeltető által a Vásárlónak elküldött új küldeményazonosítóval ellátott küldeményt a Posta Pont üzemeltetője 2 (kettő) példányban felvett jegyzőkönyvvel átveszi. Amennyiben a Vásárló az új küldeményazonosító nélkül viszi vissza a küldeményt (terméket) a Posta Pontra, úgy azt a Posta Pont üzemeltetője nem köteles átvenni, ez azonban nem érinti a Vásárló határidőben gyakorolt elállási jogát.

A Posta Pont üzemeltetője nem tartozik felelősséggel a Vásárlók vagy a küldemények címzettjei által a küldemények tartalmával, minőségével, esetleges sérülésével kapcsolatosan előterjesztett igényekért. A Vásárlótól csak olyan becsomagolt küldemény vehető át, amelynél a csomagolás a küldemény tartalmát a visszaszállítás során megvédi a szállítással rendszerint együtt járó behatásoktól.

A Posta Pont üzemeltetője a Vásárló, illetve a Címzett által megfizetett utánvételi összegnek a visszafizetésére nem köteles, a visszatérítési kötelezettség az üzemeltetőt terheli. A Posta Pont üzemeltetője a visszárut a Szállító igénybevételével küldi meg az üzemeltető részére.

A Vásárló elállási jogának gyakorlása esetén a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő károkat köteles az üzemeltetőnek megtéríteni!

 A küldemény (termék) vizsgálata az üzemeltető által

A küldemény (termék) üzemeltetőhöz történő beérkezését követően, videó kamerával rögzítésre kerül a küldemény kibontása, illetve a visszaküldött termék megvizsgálása. Erre az esetleges későbbi félreértések elkerülése végett van szükség. A termék vételárának visszafizetése a Vásárló által megadott bankszámlaszámra vagy postai úton történik.

13.  Jótállás, szavatosság

Az üzemeltető jótállási kötelezettségére az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá eső termékek esetében a rendeletben foglaltak, szavatossági kötelezettségére pedig a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V. törvény (Ptk.) vonatkozó rendelkezései irányadóak.

Amennyiben a vonatkozó jogszabályok alapján jótállási nyilatkozat kerül kiállításra, úgy Szállító, illetve a Posta Pont üzemeltetője a jótállási nyilatkozatot a termék Vásárló általi átvételekor Vásárló rendelkezésére bocsátja. A jótállás a Vásárlónak a törvényből eredő jogait nem érinti. A termék meghibásodása esetén a termékhez mellékelt jótállási nyilatkozatban megjelölt címen és telefonszámon kaphat bővebb felvilágosítást a teendőkről, továbbá az üzemeltető elérhetőségeinek valamelyikén.

14.  Egyéb rendelkezések

A jelen ÁSZF alapján az üzemeltető és a Vásárló között létrejövő szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi az üzemeltető Adatvédelmi nyilatkozata, amelyet a Felek magukra nézve kötelezőnek fogadnak el.   

A jelen ÁSZF mindenkor hatályos szövege a Webáruház weboldaláról mindenkor letölthető.

üzemeltető jogosult a Vásárlóval, illetve a címzettel szemben fennálló követelését beszámítás útján érvényesíteni. Vásárló, illetve címzett csak az üzemeltető által írásban elismert, illetve a bíróság által jogerősen megállapított követelését jogosult az üzemeltetővel szemben beszámítás útján érvényesíteni.

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a Rendelet és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései az irányadók.

A Vásárló panaszával a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 26. és 27. §-ai alapján a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz és Budapest XI. kerület önkormányzatának jegyzőjéhez fordulhat.

A Vásárló a panaszával fordulhat a Budapesti Békéltető Testülethez (1016 Budapest, Krisztina körűt 99., email: bekelteto.testulet@bkik.hu) is.

Budapest, 2016. május 25.

Novák Magdolna

Egyéni Vállalkozó